Hoppa till sidans innehåll

Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm är två stödorganisationer under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet.

Integration

Idrott som en plattform till integration 

Idrott för att minska utanförskap

Idrotten har ett internationellt språk. Föreningsidrotten är öppen för alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, fysisk eller psykisk förutsättning. Det finns plats för barn, ungdomar och vuxna, pojkar och flickor, män och kvinnor från alla samhällsskikt och olika idrottsliga ambitionsnivåer. Svensk idrott är och vill vara ännu mer inkluderande och därmed vara en motvikt i ett samhälle där segregation och utanförskap är växande problem.
 • Uppdaterad: 02 JUN 2017 13:40

Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället. Idrotten är ett sätt att känna gemenskap och delaktighet. Detta förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor, samt kunskap om varandras kultur, synsätt och ide om hur samhället ska se ut, vilket medför jämlikhet och samförstånd.

Tyvärr finns många trösklar som gör det svårt för många att vara med i gemenskapen föreningsidrotten erbjuder. Därför vill idrottsrörelsen ytterligare stärka arbetet med mångfald och inkludering i föreningar. Detta är i linje med idrottsrörelsens nya strategiarbete:

 • Livslångt idrottande
 • Värdegrunden är vår styrka   
 • Idrott i förening       
 • Idrotten gör Sverige starkare

Med andra ord; så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.

Behöver er förening stöd för att inkludera flera?

I linje med idrottens nya strategi pågår just nu ett jättearbete för att skapa förutsättningar för att kunna inkludera så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.

Stockholmsidrotten arbetar aktivt för att stötta föreningar i deras ambition att göra en satsning för att inkludera nya målgrupper som står utanför idrottsrörelsen i dag. Detta kommer göra idrotten till en ännu starkare samhällsaktör. Delar i arbetet är:

 • Ekonomiskt stöd till idrottsmateriel, ledare, resor, lokaler mm
 • Coaching
 • Kontaktskapande och dörröppnande
 • Samverkan mellan interna (inom idrottsrörelsen) och externa parter
 • Helhetssyn för att undvika onödiga krockar mellan intressen och verksamheter
 • Kunskapsspridning och utbildning                       

Allt stöd som utgår ska föregås av en plan på hur den stöttade verksamheten kan bli långsiktigt varaktig. Den primära målgruppen består av:

 • Ungdomar och unga vuxna som lever i utanförskap
 • Nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män som har uppehållstillstånd i Sverige
 • Ungdomar och unga vuxna som av sociala eller ekonomiska skäl behöver hjälp att hitta sin idrott eller kan dra nytta av idrotten för att hitta sin sociala plats i svenskt samhälle.                  

Som bor i områden med:

 • Höga ohälsotal
 • Dålig föreningstäthet (vita fläckar)
 • Stort flyktingmottagande
 • Låg medelinkomst och/eller stor arbetslöshet                     

Läs även om Idrottslyftet här>>>, en satsning som ska öppna dörrarna och skapa förutsättningar för fler att idrotta längre upp i åldrarna.

Vill ni inkludera flera?

Gör ni något i er förening för att ska förutsättningar för flera att vara med? Vill ni ha stöd och hjälp i att kunna lyckas i er ambition? Skriv gärna och berätta till This is a mailto link.

Skribent: Hanna S Henriksen

Kontaktperson

Pasi Rosenqvist, Stockholmsidrotten
Telefon: 08-627 40 64
E-post: This is a mailto link

 

Här är laget som föddes på nytt - och som öppnade dörren för ensamkommande

Idrotten gör skillnad för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn

Saadeh flydde krigets Syrien i höstas - nu dömer han basket i Sverige

Ny mötesplats ska få fler asylsökande att hitta in i idrotten

Postadress:Stockholms Idrottsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:Tel: 086274000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss