Hoppa till sidans innehåll

Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm är två stödorganisationer under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet.

Idrotter utan SDF/regional organisation

SDF-stödet är en vidarebefordran av det stöd som Stockholms Idrottsförbund erhåller årligen från Stockholms läns landsting. Bidraget syftar till att utveckla och stödja idrottsföreningarna i Stockholms län, vilket oftast sker via de olika idrotternas SDF (specialdistriktsförbund) eller regional organisation. Enligt det gällande regelverket för utbetalning av SDF-stödet kan de idrotter som idag saknar ett SDF/regional organisation ansöka om bidraget via sitt SF (specialförbund). Ansökan ska avse projekt som gynnar föreningarna i vårt distrikt. SF:et gör ansökan, är mottagare av SDF-stödet och ansvarar för att projektet genomförs och redovisas.
  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:47

Längre projekttid – mer långsiktighet

Under de senaste åren har antalet SF som ansökt om SDF-stödet i form av projektbidrag ökat något. I många fall omfattar bidraget till dessa idrotter endast grundbidraget (25 000 kronor), vilket beror på att bidragsgrundande verksamheter som omfattas av lokalt aktivitetsstöd och/eller utbildningsaktiviteter redovisas i liten grad. Vi kan konstatera att det är svårt att få ett långsiktigt värde i projekt som omfattar ett år i taget, och har därför beslutat att ge berörda SF möjligheten att öka projekttiden från ett år upp till tre år. På så sätt kan satsningen bli mer långsiktig och större i omfattning. Detta gäller från och med år 2015. 

SDF-stödet kommer dock fysiskt att betalas ut på samma sätt som idag, det vill säga årligen, och fördelningen sker enligt gällande kriterier. Läs om regler och rutiner för SDF-stöd. Utbetalningen sker till SF:s bankgiro- eller plusgirokonto.

Vilka projekt kan man söka bidrag för?

Projektet ska ha som syfte att förbättra förutsättningarna för barn- och ungdomsidrott i vårt distrikt genom att SF:et bjuder in distriktets idrottsföreningar till en eller flera gemensamma aktiviteter. Detta kan vara utbildningar, läger, tävlingar, prova-på-verksamhet mm med fokus på barn/ungdom. Aktiviteten kan arrangeras av en eller flera föreningar, men måste vara öppen för alla distriktets föreningar. Ansvar för genomförande och redovisning ligger hos SF:et.

Ansökan och redovisning

Ansökan görs av SF på blanketten ”Ansökan om SDF-stöd i form av projektbidrag” (den finns uppe till höger på denna sida) som mejlas till This is a mailto link eller skickas per post till Stockholms Idrottsförbund, Vretenvägen 4, 171 54 Solna. När projektet är genomfört skickar SF:et en redovisning där man beskriver måluppfyllelse, hur många idrottsföreningar som medverkat och hur pengarna använts. Ingen blankett behövs för redovisningen, som gärna får skickas via e-post.

Mer information

Frågor besvaras av Karin Surtmann, This is a mailto link (08-627 40 72).

Skribent: Pontus Gyllensten

Postadress:Stockholms Idrottsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:Tel: 086274000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss