Hoppa till sidans innehåll

Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm är två stödorganisationer under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet.

Regler och rutiner för SDF-stöd

Här redovisas vilka kriterier som gäller för fördelningen av SDF-stödet, och vilka rutiner som gäller för utbildningsredovisning, granskning och utbetalning. Observera att utbildningsstatistiken är oförändrad från 2017 års fördelning och framåt (statistiken avser 2016). Denna kommer även att gälla vid 2019 års fördelning av stödet, i avvaktan på beslut om ny fördelningsmodell från och med 2020.
  • Uppdaterad: 11 APR 2018 10:31

Fördelningsmodell

Regelsystemet tillämpas lika för samtliga idrotter. Därutöver erhåller Stockholms Handikappidrottsförbund samt Dövidrott Östra ett särskilt procentuellt stöd och Länskorpen erhåller ett särskilt procentuellt folkhälsostöd.

Kriterierna beslutades vid förbundets extra stämma den 24 oktober 2011 och har gällt sedan bidragsfördelningen 2012.

Grundbidrag:                               25 000 kronor som fast belopp

Lokalt aktivitetsstöd:               60%

Statistik från de två senast fastställda perioderna, som hämtas automatiskt. Jämnt fördelat mellan antalet sammankomster och antalet deltagartillfällen.

Utbildning:                                   40%

Underlaget baseras på föregående års statistik gällande utbildningstimmar:

Utbildning redovisad via SISU Idrottsutbildarna (statistiken hämtas automatiskt i Idrott Online)

SDF-utbildningar (registreras i utbildningsmodulen i Idrott Online av SDF själva senast den 1 mars årligen). Läs mer om detta nedan.

Respektive SDF kan i underlaget för sitt bidrag avseende utbildning få högst 120 procent av det belopp SDF:en erhållit utifrån aktivitet. 

Regler för egna SDF-utbildningar

Av SDF regionalt anordnad utbildning av ledare och funktionärer bosatta inom landstingsområdet.

SDF-utbildningen ska ha ett uttalat syfte och utbildningsmål, en av SF eller SDF godkänd utbildare och ett i förhand beskrivet kursprogram.

Med SDF-utbildning avses kurs, föreläsning eller konvent, men inte konferens, sammanträde eller möte.

Utbildningen skall vara öppen för deltagare från alla föreningar inom distriktet.

Utbildningen ska innehålla minst tre (3) undervisningstimmar á 45 minuter.

Utbildningen ska ha minst tre (3) deltagare exklusive kursledare. Någon övre gräns för deltagarantalet finns inte.

För läger/skolor som SDF anordnar gäller att det endast är de planerade studierna som är godkända utbildningstimmar, om de uppfyller övriga kriterier. Idrottslig aktivitet kring läger/skola är inte berättigat att rapportera som utbildning. 

Rutin för redovisning av utbildning

Rapportering av SDF-utbildningar görs direkt i Utbildningsmodulen i Idrott Online. Där hämtar Stockholms Idrottsförbund utbildningsstatistiken, som ska vara inregistrerad senast den 1 mars året efter utbildningsperioden (kalenderår). Denna rutin harmoniserar med RF:s fördelningsmodell för SF-bidragen, som också bygger på att varje idrott registrerar sina utbildningar i Idrott Online. Behöver ni hjälp att komma igång med detta, kontakta oss eller ert SF. Observera att det gamla systemet med redovisningsblankett inte längre kan användas (från och med utbildningsåret 2015, som redovisas senast 1 mars 2016).

Viktigt! SDF:et skall anges som anordnare av de SDF-utbildningar som registreras i utbildningsmodulen. En förening kan vara arrangör för SDF-utbildning, om övriga kriterier uppfylls, men SDF måste ha rollen som anordnare.

Statistik för SISU-utbildningar redovisas via SISU Idrottsutbildarna, och kräver ingen administration från SDF. Även här är måttet utbildningstimmar, som tillsammans med SDF-utbildningarna utgör utbildningsunderlaget vid fördelning av stödet.

Fördelning av stödet

Varje år upprättas ett fördelningsunderlag som grundar sig dels på SDF:s egen statistik samt landstingsbidragets storlek och dess avtal. Besked om stödets fördelning skickas ut via SDF-dialogen och finns även att läsa på vår hemsida www.stockholmsidrotten.se.

Vad krävs för att få stödet utbetalt?

För att erhålla stödet krävs en godkänd granskning av SDF:s handlingar innan utbetalningen kan göras. Granskningen utförs av tjänsteman på Stockholms Idrottsförbund. SDF ska årligen skicka in:

  • justerat årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse/förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkningar där mottaget SDF-stöd ska kunna utläsas i resultaträkningen eller i not.
  • revisionsberättelse

Dessutom ska SDF uppdatera sina kontaktuppgifter för ordförande, sekreterare och kassör i Idrott Online.

I de fall då Stockholms läns landsting begär särskild redovisning från idrotten kring beslutade fokusområden, kan vi komma att kräva enkätsvar från SDF innan utbetalning av stödet kan ske. Detta meddelas i sådant fall både via SDF-dialogen och vår hemsida.

Har vi inte fått in handlingarna 12 månader efter utgånget verksamhetsår, anses bidraget förbrukat. Det går bra att skanna in och maila handlingarna till This is a mailto link eller skicka via post till Stockholms Idrottsförbund, Vretenvägen 4, 171 54 Solna.

Utbetalning

Första hälften av stödet utbetalas under våren och resterande del under hösten till SDF:s bankgiro- eller plusgirokonto, eller så snart vi kunnat genomföra granskningen.

Vid frågor kontakta Karin Surtmann, på telefon 08-627 40 72 eller e-post This is a mailto link

Skribent: Karin Surtmann
Epost: This is a mailto link

Postadress:Stockholms Idrottsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:Tel: 086274000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss